• อาทิตย์. พ.ค. 28th, 2023

ข่าวฟุตบอลวันนี้

เว็บไซต์กีฬาอันดับ 1 ของคนไทย อัพเดทข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอล ผลบอล ฟุตบอลวันนี้ ผลฟุตบอลทั่วโลก เกาะติดข่าว ฟุตบอลต่างประเทศ พรีเมียร์ลีก กัลโช่ บุนเดสลีกา ลา ลีกา ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ยูโรปา ลีก ไทยลีก เจลีก

Education: Attended Berklee College or university from Audio, 1970-73

Education: Attended Berklee College or university from Audio, 1970-73

That have You may be Under Stop and you will Star People less than Davis, Scofield generated efforts to your category since the vocalist and you will co-composer, although record Decoy dependent Scofield once the an electronic guitar player out of unequaled distinction

orn December twenty-six, 1951, in Kansas; raised into the Wilton, CT; son of Levitt and you will Anne Fay Scofield; elizabeth, Susan; children: Jean. First started playing drums in the many years 11; played in the individuals nightclubs as much as Boston if you find yourself likely to Berklee School out of Music; first started tape that have Gerry Mulligan and you can Chet Baker, 1974; played with Billy Cobham/George Duke band, c. 1974-77; sideman with various writers and singers, including Charles Mingus and you will Jay McShann; enjoyed Gary Burton plus Dave Liebman quintet, later seventies-early mid-eighties; enjoyed Kilometers Weil vis’s ring, 1983-85; soloist, group chief, working together guitarist, 1986-. Guitarist consultative board member. Awards: Has actually won numerous honours out of jazz journal customers polls. , 4th floor, Ny, Nyc 10019.

kinds at the Berklee School from Audio in Boston. When you’re frequenting some jazz clubs in your neighborhood, he satisfied an incredibly respected regional guitar player, MickGoodrick, which turned their mentor. Whenever Goodrick, which will worked since good sideman, withdrew of a program within Carnegie Hallway reuniting Gerry Mulligan and you may Chet Baker in 1974, he recommended Scofield to displace him. After the concert, which had been recorded for the one or two albums, Scofield is actually expected to participate the Billy Cobham/George Duke combo band. In the event the guy played with new band for two many years, Scofield is shameful as guitar hero of combination path. “Billy’s ring really was sexy once i got the call, ” the guy informed Milkowski, “very out of the blue I come bringing national exposure. And all of this time around, ironically, I happened to be learning how-to gamble bebop.” Scofield remaining brand new band in 1977 to do for the sideman circuit which have prominent jazz writers and singers Charles Mingus and you will Jay McShann, among others. The second year Scofield joined Gary Burton immediately after which designed an effective band having drummer Adam Nussbaum and you can bassist Steve Consume, every one of just who played bebop in the function out-of Jim Hall. From the era you to adopted, brand new group’s albums Club Speak, Shinola, and you will Out Eg A light debuted in order to crucial success, however they lacked popular desired in america. Within the same date, Scofield and starred regarding the Dave Liebman quintet. However, the guy found his biggest audience during the Europe in early 1980s. 224 • Modern Painters • Frequency eight

Addresses: Checklist business-Blue Notice Ideas, 810 7th Ave

Scofield recorded Solar power, a great duet away from basic bop having John Abercrombie, into the 1982. The brand new minimal success of the newest record fueled Scof ield’s second thoughts in the new breadth out of his marketability: “You can play which songs to possess watchers that will be not extremely higher level. But let’s be honest, it’s a connoisseur’s sounds,” the guy informed Freedman. Once resigning your.notice to a limited common focus, Scofield in the near future found himself inside a beneficial condition: he had been asked to become listed on the newest legendary Miles Davis ring. “My personal personal persona prolonged a hundred%,” Scofield advised Ferguson inside the Guitar player, summarizing their functions away from 1983-1985 with Davis’s band. “I can’t remember the very first time We have you ever heard out-of Kilometers,” he about Milkowski. “It appears to be I have already been playing your since I am able to envision.” The brand new aspiring singer was also interested in signing up for the ranking out-of like listed artists since the John Mclaughlin, Ron Carter, Keith Jarrett, Herbie Hancock, and you may Chick Corea-each of which caused Davis’s band at some stage in their professions. “Scofield grabs Best Athlete honors thereon record album,” mentioned Milkowski from inside the Off Defeat.

Gathered Solamente Achievement Impression he will be exit Davis’s band when you’re viewers nevertheless appreciated the prosperity of Decoy, new thirty-five-yearold guitar player started initially to would unicamente really works and concentrate to the his own category inside 1986. One to exact https://www.datingranking.net/local-hookup/leeds/ same 12 months, Scofield acquired top honors within the Off Beat’s All over the world Experts Poll and 3rd invest the fresh magazine’s Subscribers Poll. His 1985 launch Nonetheless Warm, presenting a different classification including drummer Omar Hakim, bassist Daryl Jones, and you can keyboardist Don Grolnick, demonstrated a muscular, rhythmic sound than just his work on the brand new Davis Ring. For the record album Bluish Amount inside 1986, Scofield added one of his very winning partnerships, uniting drummer Dennis Compartments and you will bassist Gary Grainger. The team registered numerous a lot more records together with her, including the real time out-of Japan discharge Pick Moves. Throughout their community, experts possess lauded Scofield’s gamble and you will compositions. “You to definitely quality who has constantly appear inside the to experience, whatever the perspective- blend, bop, Kilometers, otherwise his post-Miles solo field-is an authentic impact on the blues,” composed Milkowski. “And you may he is growing a unique voice since a composer also.” Critic Mandel consented: “Their ring could be a keen